Timeregistrering og bruk av APP

Info

App er lett i bruk, men vanskelig å forklare lett skriftlig. Det er lov å prøve selv, men vi vil hjelpe dere i gang og følge dere opp i sesongen. Det viktigste er at vi får inn timer daglig etter endt oppdrag.——— App is easy to use, but difficult to explain easily in writing. You are allowed to try it yourself, but we will help you get started and follow you up during the season. The most important thing is that we receive hours every day after completing the assignment.

Ressurser

Dokumenter

Linker