KUNDE WEB

Her kan kunder følge med på alt vi i Grenland Transport AS har registrert på deg som kunde

På Kunde Web er det også tilgang til fraktbrev, lastelister og utsendte fakturaer.

Vi kan også tilby kunde godkjenning etter avtale.