TRANSPORTØR WEB

Her kan dere som bileiere følge direkte med på alt som blir registrert på deres biler og utstyr.

Alt som Grenland Transport AS eller deres sjåfører via sin App registrerer, vil umiddelbart bli tilgjengelig på deres Web side.

Dere vil daglig kunne følge med på timer, lastelister, inntjening samt tilgang til di månedlig utsendte avregninger, når dere selv måtte ønske det.