HVO Diesel

Info

HVO DIESEL SKAL BRUKES PÅ DI FLESTE STATS KONTRAKTER I ÅR HVO er ikke vanlig Biodiesel. Kort fortalt er HVO laget av avfall. Her finner du kart til tank anlegg og veiledere til krava rundtt bruken av HVO pr kontrakt——-(HVO) Diesel will be used on some contracts this year. It is important to know the routines