Obligatorisk kunnskap 2024

Info

Obligatorisk kunnskap er et minimum av hva alle som kjører for Grenland Transport må kunne. Les gjennom å spør om dere lurer på noe. ——- Compulsory knowledge is a minimum of what everyone who drives for Grenland Transport must know. Read through and ask if you have any questions.