Nyheter og oppdateringer gjennom sesongen

UKA SOM GIKK. UKE: xx

DENNE UKE. UKE:xx

Dagens Næringsliv avslørte onsdag at Brenna allerede 15. mai 2022 fikk et internt notat fra embetsverket i Kunnskapsdepartementet som pengestøtte til Utøya AS fra Brennas departement via Wergelandsenteret.

Dette dokumentet, og søknadsbrev departementet mottok, har ikke Brenna og regjeringen oversendt komiteen før nå, til tross for at komiteen ba om å få alle relevante dokumenter i saken.

– Hun hadde all den informasjonen hun trengte allerede i 2022 til å be om en habilitetsvurdering, hvilket hun ikke gjør før i 2023, etter at statssekretæren har bedt om å få vurdert sin habilitet, sier han.

UKEAntall RUH
335
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx